Aktuality

 


VÍKENDOVÝ KURZ ŠERMU


italská šavle


francouzský fleret


Zlatá Koruna


15. - 17. dubna 2016


 


Přejeme všem lidem dobré vůle veselé Vánoce a do nového roku 2016 jen to nejlepší.


Tým školy AD


  


 

 


VÍKENDOVÝ KURZ ŠERMU


italská a polská šavle


Zlatá Koruna


30. října - 1. listopadu 2015


 


NOVÁ ŠERMÍŘSKÁ SEZÓNA 2015 - 2016


začíná od středy 9. září 2015

 

SEMINÁŘE FRANCOUZSKÉHO ŠERMU 18. STOLETÍ

DLE MISTRŮ LIANCOURTA

A GIRARDA

28. února 2015

18. dubna 2015

Praha

 

 

 


Leonid Křížek studoval šerm nejprve u mistra Justa (Bohemians) a později u trenérů sportovního šermu ČŠK Riegel, Sokol Litoměřice a USK Praha.


Od roku 1961 je členem Českého šermířského klubu Riegel (zal. 1902), kde studoval historický šerm pod vedením pplk. Eduarda Wagnera. V 80. a 90. letech byl poradcem řady skupin historického šermu a jako instruktor se podílel na prvních školách historického šermu. V současné době je aprobovaným trenérem ČŠK Riegel.


Z historických zbraní se věnuje šermu kordíkem (tzv. francouzská škola) a vyučuje šerm šavlí („Barbasetti“) a bodákem.


Je členem 1. Asociace divadelních a filmových šermířů, čestným členem České asociace šermířů (CAHF) a čestným členem několika skupin historického šermu.


Je autorem Encyklopedie zbraní a zbroje (nakl. Libri, Praha 1997),  Historie evropských duelů a šermu I. - Od starověku k branám renesance (Mladá Fronta/Elka Press, listopad 2013), Historie evropských duelů a šermu II. - Čas rváčů a duelantů (Mladá Fronta/Elka Press, září 2014) a Historie evropských duelů a šermu III. - Od duelového ke sportovnímu kolbišti (Mladá Fronta/Elka Press, leden 2015).

 

Encyklopedie zbraní a zbrojehistorie evropských duelů a šermuObálka titulu Historie evropských duelů a šermuObálka titulu Historie evropských duelů a šermu