Aktuality

 


VÍKENDOVÝ KURZ ŠERMU


italská šavle


francouzský fleret


Zlatá Koruna


15. - 17. dubna 2016


 


Přejeme všem lidem dobré vůle veselé Vánoce a do nového roku 2016 jen to nejlepší.


Tým školy AD


  


 

 


VÍKENDOVÝ KURZ ŠERMU


italská a polská šavle


Zlatá Koruna


30. října - 1. listopadu 2015


 


NOVÁ ŠERMÍŘSKÁ SEZÓNA 2015 - 2016


začíná od středy 9. září 2015

 

SEMINÁŘE FRANCOUZSKÉHO ŠERMU 18. STOLETÍ

DLE MISTRŮ LIANCOURTA

A GIRARDA

28. února 2015

18. dubna 2015

Praha

 

 


 


Základní výcvik:


Všichni nově příchozí do školy šermu AD se nejprve učí klasickému šermu francouzským fleretem a kordem z 19. století.


Výuka začíná základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní polohy zbraní a kryty, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce.


Studenti si v průběhu výcviku osvojují tyto šermířské techniky: seky, body, řezy, obnovy útoku, záludy, vazby a jejich změny, úhozy na čepel, smyky a vmyky, úhyby a výhyby, které pak následně dále rozvíjejí.


Základní výcvik probíhá za použití lehkých cvičných zbraní.


 


Pokročilý výcvik:


Pokročilý výcvik rozvíjí dovednosti základního výcviku a je zaměřen na šerm se zbraněmi různých historických období: 19. století - klasická italská soubojová šavle (linie Luigi Barbasettiho) a bodák, 17. - 18. století - francouzský kordík, 17. - 18. století - polská šavle, 17. století - rapír. 


Naše škola je zaměřena na realistický způsob šermu a boje. Při výuce dobových technik vycházíme z prací a šermířských manuálů českých, německých, italských, španělských a francouzských mistrů šermu


Kromě znalosti techniky šermu, strategického a taktického myšlení, klademe silný důraz na komplexní a harmonické procvičení celého těla. Šerm je přirozená forma cvičení, která napomáhá k dosažení jednoty těla, mysli a ducha.

Ars DimicatoriaArs Dimicatoria